Превод и легализация СИДЕРА на всякакви документи и бланки 2

Легализация на УДОСТОВЕРЕНИЕ за БРАК

Писмен превод на документи 2

Легализация на Удостоверение за брак е задължително условие за признаването на документа в чужбина. За целта документът трябва да бъде преведен и легализиран според съответните международни изисквания.

За легализация на Удостоверение за сключен граждански брак издаден в България е нужен Дубликат с правоъгълен печат, който удостоверява подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.

Дубликатът трябва да се преведе от заклет преводач на съответния език с подпис на заклетия преводач и печат на агенцията за превод – официален превод.

От 01.01.2019 удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в Република България.

Срокове:

Обикновена поръчка – 5 работни дни

Бърза поръчка – 3 работни дни

Експресна поръчка – 1 работен ден

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart